Néhány fontos adat, mellyel a

gelencei műemléktemplomot jellemezzük

(Ghelinţa)

 

Az öreg templom, amelyet most emlegetek, Kovászna megyei Gelence községben van Kézdivásárhelytől 10 km-re.

A keresztény istentisztelet lakának emelték, korábbi őskeresztény szertartások színhelyén. A magaslaton feltehetően áldozatot mutattak be. Az oltárt védő első tetőzetet feltehetően az 1100.év körül emelték. A ma látható épület munkálatait a XIII.században végezték el. Az erődtemplom jelleget kölcsönző tám- és falépítményeket a XIV.században is építették. Az 1300 és 1330 évek között a belső falakra ritka jó minőségű freskókat készítettek. A festmények négy feldolgozott témaköre közül kettő kiemelkedő jelentőségű. A falfestmények több eltakarást, rongálást és veszteséget szenvedtek, de van emlék a javításról, jóvátételről és részleges restaurálásról is. Emlegetnek egy keletre néző ablaknyílást, amely a tavaszi napéjegyenlőség napján megvilágította a nyugati falat. Délután ugyanez a fényforrás a nyugati ablakokon besütve az oltárt és környékét borította fénybe. Ismeretlen okból a nevezett ablakot befalazták. A XV.században stílusában megerősítették és gótikus toldalékokat húztak fel. A XVI.században felújított szentségtartók utógótikus jellegűek. A legendás ablakot 1628-ban megnyitották. Ugyanakkor teljesen újrafestették és a tetőtérben festett kazettákat helyeztek el. Az 1766-os felújításkor az ajtók elé fedett belépőket építettek, az ajtók és az ajtókat övező díszítmények megóvására. Ugyanebben az évben javították ki a teljesen fából való oltárt, és megszentelték a fából épített, közelebbről befejezett erkélyeket.

A római katolikus egyházhoz tartozó terméskőből és téglából állított erődtemplom bejáratánál fából emeltek haranglábat. A templom védőszentje Szent Imre herceg.

1972-ben állapítják meg az első látogatási órarendet, amikor a szertartásokon kívűl is megnyítják az érdeklődők előtt. Szintén a hetvenes években önerőből villanyt vezetnek és konzerválási munkálatokat folytatnak. Makacs elszánással szárították a nyirkos északi falakat és az észak-nyugati tetőn kicserélték a zsindelyeket. A munkálatoknál nem segédkeztek hivatásos szakemberek. Csak 2000-től kerül sor lényeges és felvigyázott restaurálási munkálatokra. A restaurálási és a konzerválási munkálatokba neves hazai, nemzetközi hírű szakemberek kapcsolódtak be.